Pracovné pozície v Rakúsku pre opatrovateľky a opatrovateľov za výhodných podmienok. Ide o legálnu prácu v zahraničí pre opatrovateľky /opatrovateľov, prinášajúcu všetky výhody príjmu za prácu v zahraničí (rodinné prídavky, socialne zabepečenie a pod.) Veľmi obľúbená pracovná pozícia: opatrovateľ alebo opatrovateľka v Rakúsku.

Opatrovateľky v Rakúsku pracujú a bývajú spolu s klientom o ktorého sa starajú. Pozície mávame prevažne vo Viedni a v okolí, ale dostávame pozície aj z iných oblastí Rakúska. Opatrovanie je poskytované klientom v ich domácnosti opatrovateľkami, ktoré sa striedajú v dvojtýždňových turnusoch. Pracuje sa na rakúsku živnosť, ktorú za Vás vybavia naši partneri v Rakúsku. Veľmi obľúbená práca v Rakúsku na ktorú musíte mať opatrovateľský kurz alebo zdravotnícke vzdelanie. Možnosť poberať veľmi zaujímavé rodinné prídavky z Rakúska.

Opatrovateľka v Rakúsku, miesto práce:

Pracovné pozície pre opatrovateľky sú prevažne v okolí miest St. Poelten, Graz, Linz, Klagenfurt a okolí. Rozmiestnenie opatrovateľského personálu v zahraničí závisí od aktuálnych pracovných ponúk.

Jazykové znalosti a požiadavky na prácu opatrovateľky:

Opatrovateľka v Rakúsku potrebuje znalosť nemeckého jazyka hneď z viacerých dôvodov. Prvým dôležitým je, aby opatrovateľka dokázala komunikovať s klientom, okolím, vybaviť bežné veci ako nakupovanie a pod. Pracovná pozícia opatrovateľ/opatrovateľka v Rakúsku si vyžaduje komunikatívnu znalosť nemeckého jazyka. Ďalšou podmienkou na získanie pracovného miesta je mať opatrovateľský kurz alebo zdravotnícke vzdelanie.

Opatrovateľka v Rakúsku musí vedieť komunikovať v nemeckom jazyku. Je potrebné vedieť sa dohovoriť s klientom, ktorého opatrujete. Ak si chcete svoje jazykové znalosti ešte vylepšiť pripravujeme pre Vás kurzy nemeckého jazyka a knihu „Nemčina pre opatrovateľky“.

Pracovná náplň opatrovateľky v Rakúsku:

Opatrovateľka v Rakúsku sa stará o klienta v jeho domácnosti, počas svojej práce v zahraničí zabezpečuje -varenie, nakupovanie, upratovanie, podávanie liekov, pomoc pri osobnej hygiene, podávaní stravy, pomoc s prezliekaním, ustielaním, spoločnosť klientom. Opatrovateľka v Rakúsku pracuje na rakúsku živnosť, ktorú Vám vybavia naši partneri v Rakúsku. 

Práca opatrovateľky v Rakúsku ponúka:

 • zaujímavé finančné ohodnotenie a príspevky

 • možnosť poberať rodinné prídavky z Rakúska

 • práca na turnusy

 • zahraničné skúsenosti s prácou opatrovateľky

 • ubytovanie a strava v rodine

Pracovná náplň opatrovateľky:

 • opatrovateľská starostlivosť o klienta,

 • pomoc s varením, hygienou, s prezliekaním, ustielaním, upratovaním,

 • zabezpečenie chodu domácnosti, nakupovanie, varenie,

 • prechádzky s klientom a pod.

Vek:

Na pracovnú pozíciu opatrovateľky v Rakúsku sa požaduje vek od 18 rokov.           

Opatrovateľky v Rakúsku a mzda:

Opatrovateľka v Rakúsku je výhodne platenou pracovnou pozíciou. Mzda na pracovnej pozícii opatrovateľka, opatrovateľ v Rakúsku sa pohybuje v závislosti od rodiny, priemerne je na úrovni 45-55 €/deň v čistom. Opatrovateľky pracujúce v Rakúsku sú vyplácane vždy pred odchodom domov. 

Pracovná doba:

Pracovná pozícia opatrovateľ, opatrovateľka v Rakúsku je na dvojtýždňové až trojtýždňové turnusy. Dva- tri týždne ste v rodine a dva- tri týždne doma. Chodí sa na striedanie s inou opatrovateľkou. Práca opatrovateľky v zahraničí Vám tak umožní aj striedavý a relatívne častý kontakt s rodinou.

Poistenie a odvody za prácu v zahraničí:

Rodina Vám za prácu opatrovateľky platí extra peniaze na odvody v Rakúsku.

Ubytovanie a strava pre opatrovateľky:

Pre opatrovateľky v Rakúsku je poskytnutá zdarma priamo u klienta. Opatrovateľky sa stravujú spoločne s klientom v jeho prirodzenom prostredí.

Doprava do zahraničia pre opatrovateľky:

Opatrovateľka v Rakúsku má z našej strany istotu kvalitných a overených dopravcov. Rodina v Rakúsku opatrovateľkám pracujúcim v zahraničí vypláca ďalší bonus v podobe príspevku na cestu, pohybuje sa na úrovni 50-80 € v závislosti od rodiny. Radi opatrovateľkám pomôžeme s cestou do Rakúska cez našich zmluvných dopravcov, ktorí Vás vyzdvihnú a odvezú až na miesto určenia alebo môžete cestovať s využitím vlastnej dopravy. Zaisťujeme pohodlnú cestu našim opatrovateľkám z ich domova až do Rakúska.

Ako sa prihlásiť na prácu v zahraničí:

Postup ako získať prácu v zahraničí je veľmi rýchly a jednoduchý:

 1. Zaregistrujte sa osobne alebo online cez našu stránku
 2. Odošlite nám na info@bmagency.sk ďalšie materiály potrebné na skompletizovanie Vašej registrácie. Predovšetkým: Životopis NJ (formulár na CV v NJ), Vašu Fotografiu, prípadne odporúčania (ak máte).

Ešte v deň dokončenia registrácie odosielame Vaše materiály zahraničným zamestnávateľom a našim zahraničným partnerom, aby sme Vám umožnili odchod za prácou podľa Vašich potrieb.

Postup vybavenia pracovného pobytu:

 1. Po kompletnej registrácii Vás zaradíme do databázy uchádzačov o prácu v zahraničí a odošleme Vaše materiály zamestnávateľovi.
 2. Potvrdíme Vám pracovné podmienky, ponúkneme Vám pracovné miesto opatrovateľky v Rakúsku a poskytneme kompletné informácie o pracovnej ponuke z Rakúska.
 3. Po prijatí pracovnej ponuky opatrovateľky podpíšete a obdržíte zmluvy a uhradíte poplatok. Poskytneme Vám kontakty na osobu v zahraničí (manažéra alebo zástupcu zamestnávateľa), na ktorého sa môžete v prípade potreby obrátiť.
 4. Pripravíme Vám plán cesty, rezervujeme Vám letenku alebo autobusový lístok a informujeme zamestnávateľa o Vašom príchode.

Vrátenie daní za prácu v Rakúsku:

Opatrovateľkám po návrate z Rakúska v prípade, že im vznikla daňová povinnosť pomáhame získať späť uhradené dane. V prípade, že budete platiť v Rakúsku dane pomôžeme Vám s vybavením vrátenia daní po Vašom príchode na Slovensko. Formuláre na vrátenie daní vyplníme za Vás alebo Vám budú zaslané emailom na vyplnenie po on-line registrácii.

Práca opatrovateľky v Rakúsku, tipy a odporúčania:

Opatrovateľky v Rakúsku, živnosť a zdravotné poistenie:

Do konca roka 2007 nebolo na opatrovanie v Rakúsku potrebné pracovné povolenie. Situácia sa však od 1. januára 2008 zmenila a opatrovateľky, ktoré vykonávajú 24 hodinovú starostlivosť v rakúskych rodinách su povinné podľa zákona o domácej starostlivosti zriadiť si na výkon svojej práce v Rakúsku živnosť. Po založení živnosti na opatrovanie je nevyhnutné splniť si aj povinnosť registrácie na príslušnom finančnom úrade (podľa adresy opatrovanej osoby) a prihlásiť sa do sociálnej poisťovne. Naši partneri v Rakúsku za Vás vybavia živnosť a ďalšie potrebné registrácie. Tým Vám odpadajú prvé a najväčšie starosti s vybavovaním potrebných papierov.

Keďže budete pracovať na rakúsku živnosť, vzniká Vám aj povinnosť byť zdravotne poistený na území Rakúska. Poistné a odvody Vám bude platiť rakúska rodina a vy si to neskôr jednorázovo uhradíte. Opatrovateľky pracujúce na rakúsku živnosť sa musia zo zdravotnej poisťovne na Slovensku odhlásiť. Platí to aj v prípade, že ste poberateľmi starobného dôchodku. Slovenské zdravotné poisťovne odporúčajú opatrovateľkám, aby požiadali rakúsku zdravotnú poisťovňu o vydanie formulára E106 AT (Potvrdenie nároku na vecné dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva pre osoby s bydliskom v inom štáte ako je príslušný štát) a ten doručili do svojej zdravotnej poisťovne na Slovensku. S jeho vybavovaním Vám radi pomôžu naši rakúski partneri. Na základe tohto formulára budú opatrovateľky pracujúce v Rakúsku zaevidované v zdravotnej poisťovni na Slovensku, dostanú nový preukaz poistenca EÚ a budú mať zabezpečenú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť aj na Slovensku. Profesia opatrovateľky v Rakúsku je veľmi obľúbenou prácou v zahraničí.

Rodinné prídavky pre opatrovateľky v Rakúsku

Opatrovateľka pracujúca v Rakúsku na živnosť, má nárok ako platiteľ odvodov v Rakúsku na vyplácanie rodinných prídavkov. Nárok na rodinné prídavky sa uplatňuje na príslušných inštitúciách, ktoré sú zodpovedné za výplatu rodinných prídavkov. V Rakúsku je to príslušný daňový úrad (Finanzamt). Miestne príslušným úradom je úrad podľa miesta výkonu práce. Slovenské opatrovateľky pracujúce v Rakúsku si takto môžu zvýšiť svoj príjem o zaujímavé čiastky.

Daňové úrady vyplácajú rodinné prídavky (Familienbeihilfe) a ich výška je závislá od veku dieťaťa. Od septembra 2014 sa rodinné prídavky vyplácajú mesačne a ich výška sa zvýšila o 4% oproti pôvodným.

Vek dieťaťa

Mesačný prídavok

0-3 rokov

od 109,70 Euro

3-10 rokov

od 117,30 Euro

10-19 rokov

od 136,20 Euro

nad 19 rokov

od 158,90 Euro

Príplatok za ťažko zdravotne postihnuté dieťa

150,00 Euro

Rodinné prídavky v Rakúsku môžete poberať na dieťa do 27 roku veku dieťaťa, pričom od 18 roku je výška príspevku závislá od výšky príjmu dieťaťa. Nárok na rodinné prídavky v plnej výške alebo dorovnanie k slovenským rodinný prídavkom závisí aj od činnosti druhého rodiča.  

K rodičovskému príspevku sa od Januára 2008 pripočítavajú čiastky v závislosti od počtu detí.

Vek dieťaťa

Príspevok za mesiac

Pre 2 deti

13,40 Euro

Pre 3 deti

49,80 Euro

Pre 4 deti

102,00 Euro

Pre každé ďalšie dieťa

154,00 Euro

Pred Vašim vycestovaním Vám poskytneme inštrukcie nielen ohľadne rodinných prídavkov, ale dostanete od nás všetky informácie, ktoré môžete pripráci v zahraničína pozícii opatrovateľka v Rakúsku využiť.

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.