Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu v súkromných bezpečnostných službách vykonávame podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Kurz SBS je vo väčšine prípadov nevyhnutou podmienkou na to, aby ste sa mohli zúčastniť skúšky odbornej spôsobilosti a získať preukaz SBS. Preukaz odbornej spôsobilosti ako aj kurz je možné absolvovať v priestoroch našej spoločnosti na ulici Legionárska 25, Trenčín. Lektorský zbor tvoria skúsení lektori s praxou a vzdelaním v danej oblasti: JUDr. Lukáš Mikolaj a kol. Kurzy odbornej spôsobilosti vykonávame na základe akreditácie MV SR 4-8/2013. Ak si nie ste istý či môžete pracovať v SBS, pred kurzom Vám samozrejme poskytneme konzultácie týkajúce sa bezúhonosti alebo spolľahlivosti, všetko zdarma, stačí sa opýtať, prípadne si dohodnúť termín.

Dĺžka trvania kurzu SBS, resp. školenia pre SBS závisí aj od typu na ktorý sa prihlásite. Celková dĺžka sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 7-9 dní. Po úspešnom vykonaní skúšky a splnení zákonných noriem, získavate preukaz odbornej spôsobilosti a môžete pracovať na úseku súkromnej bezpečnosti.

Formy školení odbornej spôsobilosti:

  1. Základný typ S – pre výkon fyzickej ochrany (stráženie) a pátranie
  2. Rozšírený typ P – pre výkona fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb.

Rozsah odbornej prípravy typ S je 78 vyučovacích hodín. Rozsah odbonej prípravy typ P je 100 vyučovacích hodín.

Pre bežnú prácu v súkromných bezpečnostných službách Vám teda postačuje kurz typu S.

Obsahové zameranie kurzu určuje vyhláška ministerstva vnútra, ide najmä o:

  • Zákon o súkromnej bezpečnosti
  • Trestný zákon
  • Zákon o priestupkoch
  • Kriminalistika
  • Prvá pomoc
  • Teória a praktický výcvik vykonávania zásahov
  • Ústava Slovenskej republiky a iné

Termín a miesto konania kurzu:

Miesto: BM WORK AGENCY, Legionárska 25, Trenčín 91101

Termín a typ kurzu:
Nájdete ich na stránke www.kurzysbs.sk

Kurzovné:

Kurzovné pre typ S je len 150 € (vrátane DPH), cena nezahŕňa: 25 € správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku, 25 € správny poplatok za vydanie preukazu dbornej spôsobilosti (v kolkoch až na skúšku).

Kurzovné pre typ P je len 290 € (vrátane DPH), cena nezahŕňa: 70 € správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku a 25 € správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti (v kolkoch).

 

Prihlásenie na kurz SBS:

Na kurz sa môžete prihlásiť Pondelok - Piatok od 8:00- 16:30 na t.č.: 0915 863 666, 0910 385 238, 0949 152 774

Prípadne cez naše stránky: www.kurzysbs.sk

Záverečná skúška:

Po absolvovaní odbornej prípravy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti získate osvedčenie o absolvovaní školenia. Následne Vás prihlasujeme na skúšku odbornej spôsobilosti. Na prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti budeme od Vás potrebovať uhradení poplatok za prihlásenie na skúšku vo výške 16,50 €. Termín záverečnej skúšky určuje ministerstvo. Termín skúšky musí byť určený najneskôr do 3 mesiac od podania prihlášky. O termíne skúšky SBS, Vás samozrejme budeme informovať s dostatočným časovým predstihom, najmenej 15 dní vopred. Po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a splnení kritérii Vám komisia vystaví preukaz odbornej spôsobilosti za správny poplatok, ktorý komisii uhradíte v kolkoch. Skúška sa vykonáva testom. Uchádzač musí byť prihlásený na skúšku do 3 mesiacov odo dňa ukončenia odbornej prípravy, prípadne od poslednej skúšky.

Dokumemty SBS:

Akreditácia MV SR

akreditacia sbs

Preukaz odbornej spôsobilosti SBS:

kurz sbs preukaz

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.