BM Work Agency, s.r.o.

BM Centrum, s.r.o. - centrum vzdelávania 

Legionárska 25
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
12:00 - 12:30 - organizačná prestávka

Mobil:

+421 (0)915 863 666
+421 (0)910 385 238
+421 (0)949 152 774

 

IČO: 36 840 084

 

Platby za služby Číslo účtu IBAN a BIC kód
Platby za konzultačné služby a opatrovateľský kurz

0680927001/5600
Prima banka

IBAN:SK7556000000000680927001
BIC: KOMASK2X

Platby za jazykové kurzy a knihu nemčina pre opatrovateľky

2800659195/8330
Fio banka

Iban:SK3183300000002800659195
BIC:FIOZSKBAXXX

Konzultačné hodiny pre verejnosť:

Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
12:00 - 12:30 - organizačná prestávka

Iban: SK75 5600 0000 0006 8092 7001
Swift: KOMASK2X
Prima banka Slovensko

Pre platby v CZK 2800659195/2010, Fio banka