Kurz opatrovania detí s akreditáciou sme získali ako oficiálne prvý súkromný organizátor Kurzu opatrovania detí na základe rozhodnutia Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny. Kurz opatrovania detí využijete ak pracujete s deťmi alebo plánujete pracovať v jasliach alebo v obdobných zariadeniach musíte mať absolvovaný kurz opatrovania detí. S našim kurzom budete môcť pracovať aj ako pomocníčka pri starostlivosti o malé deti, opatrovateľ či opatrovateľka detí.

Podrobné informácie, termíny a možnosť prihlásenie na kurz opatrovania detí nájdete aj na www.kurzopatrovaniadeti.sk

Kurz opatrovania detí je pre vás k dispozícii, ak máte úplné stredoškolské vzdelanie, teda ukončili ste strednú školu s maturitou. Zákon o sociálnych službách stanovuje aj výnimky zo vzdelania, a síce osoby, ktoré k 28.02.2017 dovŕšili najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 poskytovali starostlivosť deťom, ako zárobkovú činnosť, najmenej 3 roky. Tieto osoby sa môžu prihlásiť na kurz opatrovania detí aj bez toho, aby spĺňali vyššie spomínanú podmienku vzdelania. Kurz opatrovania detí Vám poskytne možnosť pracovať a realizovať sa v sociálnej oblasti.

Kurz opatrovania detí a jeho formy:

Kurz opatrovania detí sme pre Vás pripravili v dennej a večernej intenzívnej forme.

Kurz opatrovania detí v každom termíne a v každom meste, ktorý realizujeme má individuálny charakter, preto sa snažíme presný rozpis prednášok ako aj praxe stanoviť pre každý kurz samostatne. Kurz opatrovania detí tak pre Vás môže byť ešte viac výhodnejší, nakoľko sa určite budeme snažiť vyhovieť vašim požiadavkam. 

Aky je rozsah kurzu opatrovania detí?

Kurz opatrovania detí je organizovaný v rozsahu 230 hodín, spĺňa tak všetky zákonné požiadavky, aby ste sa s ním mohli uplatniť napr. ako opatrovateľka v jasliach. Samotná teoretická časť kurzu opatrovania detí  je v rozsahu 106 hodín, praktická časť kurzu opatrovania detí je v rozsahu 50 hodín a prax v rozsahu 74 hodín. Prax počas kurzu opatrovania detí si budete vykonávať v zariadeniach starostlivosti o deti (jasliach). Celková dĺžka kurzu opatrovania detí je cca 6- 12 týždňov. Teoretická časť kurzu opatrovania detí znamená, že sa učíte teoretické poznatky a postupy pre jednotlivé témy kurzu opatrovania detí. Charakteristické pre praktickú časť kurzu opatrovania detí je to, že si budete skúšať čo ste sa v predchádzajúcej časti naučili. Prax kurzu opatrovania detí charakterizuje práca priamo v teréne. Každá z časti kurzu opatrovania detí má svoj veľký prínos a význam. Len spoločne tvoria celok a plnohodnotný obsah kurzu opatrovania detí.

Čo je obsahom kurzu opatrovania detí?

Kurz opatrovania detí je rozdelený do viacerých oblastí a tém. V rámci kurzu opatrovania detí získate prehľad o právnych normách, získate teoretické ako aj praktické zručnosti pri bežnej starostlivosti o deti do 3 rokov, veľký dôraz sa kladie na psychlógiu, pedagogiku, ako správne stimulovať psychomotorický vývoj dieťaťa, ale aj poznatky zo zdravotníctva. Skúsenosti z kurzu opatrovania detí môžete využiť v profesionálnom ako aj súkromnom živote.

Kurz opatrovania detí a skúška:

Kurz opatrovania detí je ukončený záverečnou skúškou. Skúšky z kurzu opatrovania detí sa môže zúčastniť účastník kurzu po absolvovaní predpísaných častí kurzu opatrovania detí (teoretická, praktická a odborná stáž) a splnení ďalších podmienok (úhrada kurzovného a pod.).

Ukončenie kurzu opatrovania detí je realizované v dvoch častiach a síce písomná časť a ústna časť. Písomná časť skúšky kurzu opatrovania detí je vo forme testu. V úvode kurzu opatrovania detí od nás dostanete okruhy k záverečnej skúške. V teste kurzu opatrovania detí je väčšina otázok uzavretá (máte na výber jednu z možností odpovede). Po úspešnom vykonaní testu postupujete na ústnu časť skúšky z kurzu opatrovania detí. Po vytiahnutí si 2 otázok máte časť na prípravu odpovede a následne odpovedáte. Úspešným vykonaním oboch častí skúšky kurzu opatrovania detí sa záverečná skúška finalizuje a pristupuje sa k vyhodnoteniu a odovzdávaniu certifikátov. Certifikáty z kurzu opatrovania detí vystavujeme v slovensko-nemeckom jazyku.

Miesto konania kurzu opatrovania detí:

Na kurz opatrovania detí sa môžete prihlásiť v týchto mestách: Banskej Bystrici, Bratislava, Brezno, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Hlohovec, Košice, Kráľovský Chlmec, Levice, Liptovskom Mikuláši, Lučenec, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Rožňava, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Štúrovo, Topoľčany, Trenčín, Trnava,  Veľké Kapušany, Zvolen, Žilina a v ďalších mestách.

Cena kurzu opatrovania detí:

Cena kurzu opatrovania detí je 249- 489€. Z vxššej sumy si múžete uplatniť rôzne zľavy až do 249€.

 • CD Nemčiny pre opatrovateľky zdarma pre tých, ktorí uhradia poplatok za opatrovateľský kurz pred jeho začiatkom,
 • 15 € zľava pre tých, ktorí uhradia zálohu alebo celý kurz najneskôr 7 dní pred jeho začatím**,
 • Zľava 20 € pre toho, kto na rovnaký termín kurzu odporučí iného záujemcu a ten na kurz nastúpi, meno odporučiteľa potrebné uviesť pri prihlásení*,
 • Cena 249 € pre toho, kto na rovnaký termín kurzu odporučí 2 a viac záujemcov a tí na kurz nastúpia, meno odporučiteľa potrebné uviesť pri prihlásení*,
 • 10 € zľava pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce a pre ženy na materskej dovolenke**,
 • zdarma prednášky z kurzu opatrovania detí a okruhy na záverečnú skúšku pre každého účastníka,
 • zľava pre účastníkov kurzu na kúpu jednej knihy Nemčina pre opatrovateľky a CD Nemčiny
 • * označené zľavy nie je možné kombinovať

  Zľavy sa vzťahujú na účastnikov, ktorí uhradili 20 € zálohu pred začatím kurzu.

Možnosti platby za kurz opatrovania detí

 1. Možnosť úhrady cez Úrad práce cez projekt Zručnosti pre trh práce, pre bližšie informácie ohľadne postupu nás kontaktujte: 0915 863 666, 0910 385238, 0949 152 774 alebo sa na kurz opatrovania detí rovno prihláste cez prihlasovací formulár a uveďte, že ste evidovaný na Úrade práce. My Vás následne budeme kontaktovať. V tomto prípade za Vás kurz opatrovania detí uhradí Úrad práce po splnení všetkých podmienok.
 2. Samoplatca, teda ak si za kurz platíte priamo vy. Platiť môžete na náš bankový účet alebo v hotovosti. Ponúkame možnosť absolvovať kurz opatrovania detí aj na splátky a to bez navýšenia

Kedy začne najbližší kurz opatrovania detí?

Najbližšie termíny kurzov opatrovania detí nájdete: :::::TERMÍNY KURZU OPATROVANIA DETÍ::::::

Prečo si vybrať náš kurz opatrovania detí?

 • Sme dlhoročným akreditovaným poskytovateľom kurzov Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny
 • Skúsení a kvalifikovaní lektori
 • Intenzívna forma výuky prináša rýchle výsledky
 • Prax vo Vami vybranom zariadení /jasliach
 • Kvalitná výuka
 • Po absolvovaní kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu opatrovania detí (aj v cudzom jazyku)
 • Získate odbornú kvalifikáciu a otvoríte si bránu k novej práci

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.