Spoločnosť BM WORK AGENCY je držiteľom akreditácie na uskutočňovanie kurzov MZ SR a kurz prvej pomoci organizujeme v súlade s vyhláškou č. 398/2010.

Prvá pomoc je súbor jednoduchých opatrení, postupov a úkonov, ktoré smerujú k bezprostrednej pomoci postihnutému, ktorý je ohrozený na živote. Prvú pomoc je možné vykonať aj bez špeciálnych pomôcok, nástrojov.

Kto by mal absolvovať kurz prvej pomoci?

Podľa nášho názoru by kurz prvej pomoci mal absolvovať každý. Zvlášť však:

  • ak si nie ste istý či by ste vedeli pomôcť,
  • ak ste ste rodič a chcete byť pripravený na každú situáciu,
  • ak ste vodič,
  • ak si chcete byť istý, že v situácii ohrozenia života budete vedieť čo máte robiť a ako postupovať
  • kurz prvej pomoci by ste mali absolvovať každé 4-5 rokov.

Kurz prvej pomoci je vyučovaný v rozsahu 8 hodín a obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť kurzu prvej pomoci spočíva osvojení si poznatkov z oblastí správne privolanie 112/155, bezpečnosť osoby poskytujúcej prvú pomoc, základné postupy pri prvej pomoci, krvácaní, šoku, bezvedomí, pri uvoľňovaní dýchacích ciest - dusenie sa cudzím telesom, zastavenie dychu a činnosti srdca, resuscitácia, niektoé ďalšie poranenia, zlomeniny, záchvatové stavy- epileptický záchvat, febrilné kŕče atď., úraz elektrickým prúdom, popáleniny, rany, odreniny, otravy, topenia, anafylaktická reakcia. Praktická časť:praktické nácviky.

Základná cena kurzu je 30 €/osobu

Ako sa prihlásiť na kurz prvej pomoci:

Na kurz prvej pomoci sa môžete prihlásiť na adrese: info@bmagency.sk alebo telefonicky na 0915 863 666, 0910 38 52 38 alebo cez ONLINE PRIHLÁŠKU

Poskytnúť prvú pomoc nie je zložité, ak však neurbíte vôbec nič je to určite horšie ako poskytnúť prvú pomoc nesprávne. Záchranca by mal byť schopný posúdiť vzniknutú situáciu, zistiť príznaky úrazu, poskytnúť prvú pomoc a aktivovať záchranný systém. V prípade výskytu väčšieho počtu poranení je potrebné riešiť prioritne tie, ktoré ohrozujú postihnutého priamo na živote.

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.