Opatrovateľský kurz za najnižšie ceny, najrýchlejšie a s prednáškami, videami z prednášok pre všetkých!

Nový projekt cez Úrad práce - Opatrovateľské kurzy preplácané Úradom práce absolvujte u nás. Kontaktujte nás a zašleme Vám potrebné tlačivá. Požiadajte čo najskôr o národný projekt Zručnosti pre trh práce!

Opatrovateľský kurz ponúkame za najnižšie ceny, my sme tradícia a kvalita!
Opatrovateľský kurz vo viac ako 80 mestách. Opatrovateľský kurz v rozsahu 230 hodín a už za 21 dní.

Otvárané formy opatrovateľského kurzu:

 • kombinovaná forma výuky

Opatrovateľský kurza ďalšie naše služby prinášame až do Vášho mesta za vynikajúce ceny a s množstvom výhod, bonusov a zliav  pre návštevníkov kurzu. Prihláste sa ešte dnes na opatrovateľský kurz a získajte kurz už za 119 €, kompletné zľavy nájdete uvedené nižšie pod tabuľkou

K cenovému rozpätiu z cenníka: základnou cenou kurzu je vyššia cena, uplatnením Zľavy z kurzov sa môžete dostať až na cenu 119 €. V prípade otázok nás kontaktujte!

Termíny opatrovateľského kurzu:

Do otvoreného kurzu opatrovaniaoznačeného * jemožné pristúpiť.

Miesto opatrovateľského kurzu Termín opatrovateľského kurzu Cenník opatrovateľského kurzu Informácia o opatrovateľskom kurze Prihlásenie
Bánovce nad Bebravou 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 12:15 hod. Prihláste sa
Bánovce nad Bebravou 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Bánovce nad Bebravou 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Banská Bystrica 18.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 18.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Banská Bystrica 02.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.06.2024 Prihláste sa
Banská Bystrica 16.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.07.2024 Prihláste sa
Bardejov 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Bardejov 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Bardejov 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Bratislava 24.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 17.06.2024 Prihláste sa
Bratislava 08.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.07.2024 Prihláste sa
Bratislava 22.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.07.2024 Prihláste sa
Brezno 18.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 18.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Brezno 02.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.06.2024 Prihláste sa
Brezno 16.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.07.2024 Prihláste sa
Bytča* 13.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 13.06.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Bytča 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 10:00 hod. Prihláste sa
Bytča 26.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.06.2024 Prihláste sa
Bytča 10.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.07.2024 Prihláste sa
Čadca* 13.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 13.06.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Čadca 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 10:00 hod. Prihláste sa
Čadca 26.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.06.2024 Prihláste sa
Čadca 10.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.07.2024 Prihláste sa
Detva 18.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 18.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Detva 02.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.06.2024 Prihláste sa
Detva 16.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.07.2024 Prihláste sa
Dolný Kubín 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Dolný Kubín 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Dolný Kubín 25.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.07.2024 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 12:15 hod. Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Dubnica nad Váhom 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Dunajská Streda 24.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 17.06.2024 Prihláste sa
Dunajská Streda 08.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.07.2024 Prihláste sa
Dunajská Streda 22.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.07.2024 Prihláste sa
Galanta 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Galanta 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Galanta 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Handlová 18.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 18.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Handlová 02.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.06.2024 Prihláste sa
Handlová 16.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.07.2024 Prihláste sa
Hlohovec 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Hlohovec 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Hlohovec 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Holíč 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Holíč 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Holíč 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Humenné 21.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.06.2024 Prihláste sa
Humenné 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Humenné 19.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.07.2024 Prihláste sa
Kežmarok 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Kežmarok 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Kežmarok 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Košice 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Košice 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Košice 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 21.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.06.2024 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Kráľovský Chlmec 19.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.07.2024 Prihláste sa
Levice 17.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 17.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Levice 01.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 24.06.2024 Prihláste sa
Levice 15.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.07.2024 Prihláste sa
Levoča 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Levoča 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Levoča 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Liptovský Mikuláš 25.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.07.2024 Prihláste sa
Malacky 24.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 17.06.2024 Prihláste sa
Malacky 08.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.07.2024 Prihláste sa
Malacky 22.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.07.2024 Prihláste sa
Martin* 13.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 13.06.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Martin 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 10:00 hod. Prihláste sa
Martin 26.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.06.2024 Prihláste sa
Martin 10.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.07.2024 Prihláste sa
Michalovce 21.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.06.2024 Prihláste sa
Michalovce 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Michalovce 19.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.07.2024 Prihláste sa
Myjava 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 12:15 hod. Prihláste sa
Myjava 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Myjava 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Námestovo 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Námestovo 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Námestovo 25.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.07.2024 Prihláste sa
Nitra 17.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 17.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Nitra 01.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 24.06.2024 Prihláste sa
Nitra 15.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.07.2024 Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 12:15 hod. Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Nové Mesto nad Váhom 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Nové Zámky 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Nové Zámky 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Nové Zámky 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Partizánske 18.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 18.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Partizánske 02.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.06.2024 Prihláste sa
Partizánske 16.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.07.2024 Prihláste sa
Pezinok 24.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 17.06.2024 Prihláste sa
Pezinok 08.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.07.2024 Prihláste sa
Pezinok 22.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.07.2024 Prihláste sa
Piešťany 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Piešťany 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Piešťany 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Poprad 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Poprad 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Poprad 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Považská Bystrica* 13.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 13.06.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Považská Bystrica 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 10:00 hod. Prihláste sa
Považská Bystrica 26.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.06.2024 Prihláste sa
Považská Bystrica 10.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.07.2024 Prihláste sa
Prievidza 18.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 18.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Prievidza 02.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.06.2024 Prihláste sa
Prievidza 16.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.07.2024 Prihláste sa
Púchov 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 12:15 hod. Prihláste sa
Púchov 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Púchov 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Rajecké Teplice* 13.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 13.06.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Rajecké Teplice 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 10:00 hod. Prihláste sa
Rajecké Teplice 26.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.06.2024 Prihláste sa
Rajecké Teplice 10.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.07.2024 Prihláste sa
Rožňava 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Rožňava 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Rožňava 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Ružomberok 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Ružomberok 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Ružomberok 25.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.07.2024 Prihláste sa
Sabinov 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Sabinov 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Sabinov 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Šaľa 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Šaľa 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Šaľa 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Senec 24.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 17.06.2024 Prihláste sa
Senec 08.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 01.07.2024 Prihláste sa
Senec 22.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 15.07.2024 Prihláste sa
Senica 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Senica 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Senica 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Sereď 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Sereď 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Sereď 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Skalica 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Skalica 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Skalica 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Spišská Nová Ves 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Spišská Nová Ves 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Spišská Nová Ves 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Stará Ľubovňa 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Stará Ľubovňa 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Stará Ľubovňa 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Stropkov 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Stropkov 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Stropkov 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Svidník 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Svidník 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Svidník 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Topoľčany 17.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 17.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Topoľčany 01.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 24.06.2024 Prihláste sa
Topoľčany 15.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.07.2024 Prihláste sa
Trebišov 21.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.06.2024 Prihláste sa
Trebišov 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Trebišov 19.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.07.2024 Prihláste sa
Trenčín 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 12:15 hod. Prihláste sa
Trenčín 27.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 20.06.2024 Prihláste sa
Trenčín 11.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 04.07.2024 Prihláste sa
Trnava 25.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 18.06.2024 Prihláste sa
Trnava 09.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 02.07.2024 Prihláste sa
Trnava 23.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 16.07.2024 Prihláste sa
Turčianske Teplice* 13.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 13.06.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Turčianske Teplice 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 10:00 hod. Prihláste sa
Turčianske Teplice 26.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.06.2024 Prihláste sa
Turčianske Teplice 10.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.07.2024 Prihláste sa
Veľké Kapušany 21.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.06.2024 Prihláste sa
Veľké Kapušany 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Veľké Kapušany 19.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.07.2024 Prihláste sa
Veľký Krtíš 20.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 20.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Veľký Krtíš 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Veľký Krtíš 18.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 11.07.2024 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 21.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 14.06.2024 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 04.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 27.06.2024 Prihláste sa
Vranov nad Topľou 19.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 12.07.2024 Prihláste sa
Žiar nad Hronom 18.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 18.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Žiar nad Hronom 02.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.06.2024 Prihláste sa
Žiar nad Hronom 16.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.07.2024 Prihláste sa
Žilina* 13.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 13.06.2024 o 09:00 hod. Prihláste sa
Žilina 17.06.2024 119 - 319 € Kurz začína 17.06.2024 o 10:00 hod. Prihláste sa
Žilina 26.06.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 19.06.2024 Prihláste sa
Žilina 10.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 03.07.2024 Prihláste sa
Zlaté Moravce 17.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 17.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Zlaté Moravce 01.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 24.06.2024 Prihláste sa
Zlaté Moravce 15.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 08.07.2024 Prihláste sa
Zvolen 18.06.2024 119 - 319 € Prihlásenie možné do 18.06.2024 o 14:30 hod. Prihláste sa
Zvolen 02.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 25.06.2024 Prihláste sa
Zvolen 16.07.2024 119 - 319 € Zľava 15€ do 09.07.2024 Prihláste sa

Zľavy z ceny opatrovateľského kurzu a iné zľavy:

 • Zľava 20 € pre odporučiteľa, ak na rovnaký kurz na základe jeho odporúčania nastúpi ďalší účastník a pri prihlásení uvedie meno odporučiteľa**,
 • Cena 119 € pre odporučiteľa, ak na rovnaký kurz na základe jeho odporúčania nastúpia 4 a viac účastníkov a pri prihlásení uvedú meno odporučiteľa**
 • 15 € zľava pre tých, ktorí uhradia zálohu alebo celý kurz najneskôr 7 dní pred jeho začatím*,
 • 10 € zľava pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce a pre ženy na materskej dovolenke*,
 • zľava pre účastníkov kurzu na kúpu jednej knihy Nemčina pre opatrovateľky alebo CD Nemčina pre opatrovateľky,

** označené zľavy nie je možné kombinovať
* niektoré zľavy sa neuplatňujú * môžme vykonať presun do iného mesta

Zľavy je možné si uplatniť len pri úhrade 20 € zálohy pred začatím kurzu.

Na opatrovateľský kurz sa môžete pohodlne prihlásiť vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA. Ponuku miest konania opatrovateľských kurzov neustále rozširujeme. Ak máte záujem o konanie kurzu vo Vašom meste neváhajte nás kontaktovať.

Výhody opatrovateľského kurzu:

 • Opatrovateľský kurz akreditovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny
 • Náš kurz Vás oprávňuje k práci opatrovateľa, opatrovateľky
 • Kvalita je pre nás prvoradá, preto naši lektori opatrovateľského kurzu majú nielen teoretické poznatky a kvalifikáciu, ale aj množstvo praktických skúseností, ktoré Vám radi odovzdajú
 • Praktickú časť opatrovateľského kurzu absolvujete v zariadeniach, kde si po teoretickej časti osvojíte aj praktické  úkony spojené s pozíciou opatrovateľa či opatrovateľky
 • Opatrovateľský kurz za výbornú cenu, možnosť úhrady aj na splátky
 • Denne formy opatrovateľského kurzu otvárame priebežne každý mesiac
 • Ponúkame množstvo výhod spojených s absolvovaním opatrovateľského kurzu
 • Opatrovateľský kurz Vám otvára bránu k novej práci či už u nás alebo v zahraničí
 • Rozsah opatrovateľského kurzu je 230 hodín
 • ponúkame množstvo výhod a bonusov pre účastnikov opatrovateľských kurzov:
 • dvojjazyčne vydávané certifikáty- SJ-NJ, alebo SJ/AJ, SJ/FJ, SJ/TJ
 • vypracované prednášky z opatrovateľského kurzu zdarma,
 • možnosť naviac zakúpiť vytlačenú knihu k opatrovateľskému kurzu,
 • kniha nemeckého jazyka pre opatrovateľky,
 • možnosť získať prácu v zahraničí cez našu agentúru,
 • práca pre opatrovateľky v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Anglicku- po splnení požiadaviek
 • a mnohé iné.

Opatrovateľské kurzy a kompletné informácie o nich nájdete na www.opatrovatelskykurz.sk 

Výučba opatrovateľského kurzu:

Prebieha v dvoch etapách:

 1. Teoretická a praktická časť: účastníci opatrovateľského kurzu si osvoja teoretické, praktické poznatky z oblastí opatrovateľstva formou seminárov a prednášok
 2. Prax: prebieha v zariadeniach, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu

Forma opatrovateľského kurzu:

 1. Kombinovaná forma -  teoretická praktická časť

Po absolvovaní teoretickej a praktickej časti nasleduje prax v Zariadeniach sociálnych služieb v rozsahu 80 vyučovcích hodín.

Obsahová náplň:

 • úvod do opatrovateľstva
 • základy hygieny a náuka o infekciách
 • poskytnutie prvej pomoci
 • princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov
 • základy fyzioterapie, ergoterapie, ergonómie, zaobchádzanie a transport, bezpečnosť, prevencia úrazov
 • psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí
 • komunikácia/pomoc pri vyjadrovaní potrieb, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca
 • základy sociálnej pomoci a starostlivosti - Legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, …)

Opatrovateľský kurz a jeho záverečná skúška:

Opatrovateľský kurz sa končí vykonaním záverečnej skúšky formou písomného testu, teoretickou a praktickou skúškou pred skúšobnou komisiou. Nasleduje vyhodnotenie opatrovateľského kurzu a vystavenie certifikátov. Certifikáty sú odovzávané uchádzačom po kompletne vykonanej skúške.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu

Cieľová skupina:

Záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť na Slovensku alebo v zahraničí (Rakúsko - podmienkou pre získanie živnosti).

Opatrovateľský kurz patrí v súčasnej dobe k nutnosti na prácu opatrovateľky u nás a taktiež v niektorých krajinách v zahraničí. Pripravili sme pre Vás opatrovateľský kurz, aby ste získali možnosť zamestnať sa ako opatrovateľka absolvovaním opatrovateľského kurzu. Náš opatrovateľský kurz je akreditovaný Ministerstvom práce soc. vecí a rodiny SR v takom rozsahu, aby ste spĺňali všetky požiadavky na výkon budúceho zamestnania na Slovensku alebo v zahraničí. Robíme maximum pre Vašu spokojnosť, preto ponúkame návštevníkom nášho opatrovateľského kurzu rôzne finančné zvýhodnenia alebo možnosti získania publikáciu Nemčina pre opatrovateľky zdarma.

Na opatrovateľskom kurze vyučuje lektorský zbor, ktorý tvoria skúsení a vzdelaní profesionáli s množstvom praktických zdatností, ktoré Vám radi počas opatrovateľského kurzu odovzdajú. Počas opatrovateľského kurzu si budete môcť nacvičiť používanie rôznych pomôcok a nástrojov, výmenu posteľného prádla pri ležiacom pacientovi, obväzové techniky, polohovanie, spôsoby predchádzania vzniku dekubitov, ich liečenie, prvú pomoc, získate informácie ohľadne právnej úpravy práce opatrovateľky a možnosti čerpania rôznych kompenzácií, informácie o rôznych ochoreniach, liečbe, životospráve, o hospicovej starostlivosti, opatrovateľských technikách, rehabilitácii a veľa iných užitočných poznatkov, ktoré si z opatrovateľského kurzu odnesiete. Lektori opatrovateľského kurzu vás najprv poučia o teoretických východiskách spojených s prácou opatrovateľky a následne predvedú praktické úkony a všetky tieto si budete môcť sami vyskúšať za využitia najmodernejších a najnovších pomôcok, ktoré sú pre potreby opatrovateľského kurzu zabezpečené. Opatrovateľský kurz, tak nie je len o potrebných teoretických poznatkoch, ale v značnej miere aj o praktických zručnostiach a návykoch opatrovateliek. Zavŕšením výuky opatrovateľského kurzu je prax v zariadeniach sociálnych služieb.

Opatrovateľský kurz využijete:

 • Pri práci opatrovateľky pre mestá či obce,

 • Pri práci opatrovateľky v zahraničí,

 • Pri práci opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb,

 • Pri starostlivosti o svojich blízkych,

 • Pri práci opatrovateľky ako SZČO,

 • Na zvýšenie svojej zamestnateľnosti a kvalifikácie.

Opatrovateľský kurz je zakončený záverečnou skúškou. Následne je Vám vydaný certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom a nemeckom jazyku. Certifikát z nášho opatrovateľského kurzu je dokladom Vašej rekvalifikácie na prácu opatrovateľky. Opatrovateľský kurz je akreditovaný podľa najnovších zákonných požiadaviek a preto môžete po jeho ukončení a vystavení certifikátu okamžite nastúpiť na prácu opatrovateľky ako kvalifikovaný a plnohodnotný pracovník. Opatrovateľský kurz Vám otvorí bránu k novým možnostiam uplatnenia. Po ukončení opatrovateľského kurzu Vám budú naši pracovníci naďalej k dispozícii a radi pomôžu pri poskytnutí ďalších služieb, kurzov alebo školení.

Organizovanie opatrovateľského kurzu zabezpečujeme:

 • Opatrovateľský kurz organizovaný našou spoločnosťou pre individuálnych záujemcov,

 • Opatrovateľský kurz pre mestá alebo obce,

 • Opatrovateľský kurz pre zariadenia sociálnych služieb,

 • Opatrovateľský kurz pre opatrovateľky, ktoré si potrebujú doplniť opatrovateľský kurz, aby spĺňali požiadavky na výkon zamestnania.

Cieľové skupiny pre opatrovateľský kurz sú uchádzači o zamestnanie a ľudia ochotní zvyšovať si svoju kvalifikáciu, predovšetkým :

 • osoby vo veku 18- 100 rokov,

 • absolventi stredných a vysokých škôl,

 • dlhodobo nezamestnaní,

 • osoby so základným vzdelaním,

 • opatrovatelia, ktorí podľa zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na prácu opatrovateľa či opatrovateľky.

Absolvujte opatrovateľský kurz čo najskôr a otvorte si tak bránu k ďalším možnostiam uplatnenia.

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.