Základy nemeckého jazyka pre opatrovateľky / Grundlagen der deutschen Sprache fűr Pflegerinnen.

Ku knihe je možné objednať aj CD Nemčina pre opatrovateľky. CD a kniha Nemčiny skladom, možnosť objednať aj samostatne, posielame aj na dobierku.

Nemčina pre opatrovateľky – Základy nemeckého jazyka pre opatrovateľky

Nie len pre tých, ktorí chcú pracovať v zahraničí, v nemecky hovoriacich krajinách sme pripravili publikáciu s názvom Nemčina pre opatrovateľky, Základy nemeckého jazyka pre opatrovateľky. Nemčina pre opatrovateľky je dostupná aj účastníkom opatrovateľského kurzu zdarma* alebo za zvýhodnených podmienok. Kniha: Nemčina pre opatrovateľky je dostupná všetkým bez ohľadu na to, či u nás absolvujete opatrovateľský kurz alebo nie. Kniha Nemčina pre opatrovateľky je vhodná pre všetky vekové kategórie, doporučujeme ju samoukom, do kurzov, výborne poslúži tým, ktorí s nemeckým jazykom ešte len začínajú, ale aj tým, ktorí už majú základy nemeckého jazyka naučené. Nemčina pre opatrovateľky je  prehľadne usporiadaná do troch základných častí- Teoretická časť, Praktická časť a Pracovný zošit. Praktická časť Nemčiny pre opatrovateľky je zameraná na rôzne oblasti, s ktorými sa opatrovateľka môže stretnúť. Napríklad: Počasie, Nakupovanie, Predstavovanie, Choroby, Najpoužívanejšie frázy opatrovateliek..... atď.

Objednajte si tu:

Cenník za CD nemčina pre opatrovateľky

Názov tovaru Osobný odber v kancelárii Platba vopred na účet Dobierka
Kniha + CD Nemčina pre opatrovateľky 16 € 16 + 3 € poštovné 16 + 4 € poštovné
Kniha Nemčina pre opatrovateľky 11 € 11 + 3 € poštovné 11 + 4 € poštovné
CD Nemčina pre opatrovateľky 7 € 7 + 23€ poštovné 7 + 4 € poštovné

 Možnosti platby

  • bankovým prevodom2800659195/8330 Fio banka, IBAN: SK3183300000002800659195,BIC:FIOZSKBAXXX, Variabilný symbol: uveďte Vaše rodné číslo, Konštantný symbol: 008, do poznámky, resp. správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno- NJ, po úhrade je potrebné nás kontaktovať a nahlásiť dodaciu adresu,
  • poštovou poukážkou typu H s adresou spoločnosti: BM Centrum, Palackého 11, 911 01 Trenčín, do správy pre adresáta uveďte Vaše telefónne číslo,
  • osobne v kancelárii BM WORK AGENCY, Palackého 11, 911 01 Trenčín

Pre koho je Nemčina pre opatrovateľky určená

Publikácia Nemčina pre opatrovateľky – Základy nemeckého jazyka pre opatrovateľky je určená:

  • Všetkým vekovým kategóriám,
  • Začiatočníkom aj pokročilým z nemeckého jazyka,
  • Opatrovateľkám v Rakúsku, Nemecku a ďalších krajinách, kde používajú nemecký jazyk,
  • Opatrovateľkám, ktoré sa pripravujú na výkon profesie v zahraničí,
  • Všetkým, ktorí si chcú zlepšovať znalosti nemeckého jazyka,
  • Organizátorom kurzov Nemčiny pre opatrovateľky poskytujeme zvýhodnenia pri objednávke,
  • Môže byť používaná samoukmi aj počas kurzov nemeckého jazyka.

Obsah publikácie Nemčina pre opatrovateľky:

1. Teoretická časť

Nemecká abeceda a fonetika, Osobné zámená, Skloňovanie osobných zámen, Skloňovanie zvratných zámen, Privlastňovacie zámená, Skloňovanie privlastňovacích zámen, Opytovacie zámená, Neurčité zámená, Podstatné mená, Prídavné mená, .....

2. Praktická časť

Určovanie času, Rodina, Bývanie, Domáce potreby, Konfekcia, Cestovanie, Potraviny, Jedlá, Varenie, Nápoje, Choroby, Najpoužívanejšie frázy opatrovateliek, U lekára....

3. Pracovný zošit

V pracovnom zošite si overíte a precvičíte všetky nadobudnuté vedomosti z nemeckého jazyka. V závere pracovného zošita nájdete kľúč k jeho vyplneniu.

Nemčina pre opatrovateľky je obsahovo prehľadne usporiadaná. Teoretická časť Vám pomôže pri upevňovaní základov nemeckého jazyka. Praktická časť je rozdelená do lekcií podľa oblastí a situácií, kde môžete jednotlivé frázy, slovné spojenia a slovíčka využiť. Nemčinu pre opatrovateľky sme koncipovali tak, aby ste napríklad pri varení, upratovaní alebo cestovaní vedela presne kde sa pozrieť a nájsť to správne slovo, ktoré hľadáte. V závere nájdete pracovný zošit spolu s vypracovaným kľúčom, kde si môžete svoje novozískané vedomosti z nemčiny preveriť v cvičeniach.

Publikácia bola pripravovaná tak, aby ste si ju mohla kdekoľvek vziať so sebou. Nemčina pre opatrovateľky má 62 strán vo formáte A4 pri plnohodnotnom obsahovom zameraní. Môžete ju tak mať všade so sebou.