Pri odbere minimálne 10 ks poskytujeme zľavy, neváhajte nás kontaktovať. Stálym odberateľom poskytujeme zľavy.