Chceli by ste učiť a nemáte na to adekvátne vzdelanie? Kurz lektorského minima je určený práve pre Vás.

Absolventi kurzu lektor poznajú teoretické základy vzdelávania dospelých, základy terminológie, teoretické východiská, legislatívu a taktiež špecifiká učenia sa dospelých, bariéry vo vzdelávaní dospelých. Absolventi ovládajú profesijne kompetencie lektora, metódy a formy vzdelávania, ovládajú diagnostikovanie, hodnotenie vo vzdelávaní dospelých a má osvojené komunikačné zručnosti vo vzdelávaní dospelých. Absolventi vedia analyzovať vzdelávacími potrebami, stanoviť ciele na obsah vzdelávania. Poznajú moderné technológie využívané vo vzdelávaní dospelých.

Akreditácia:

Kurz lektorské minimum je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, vyskumu a športu SR.

Číslo akreditácie:

3333/2013/57/2

Rozsah:

Celkový rozsah kurzu je 100 vyučovacích hodín.

Požadované vzdelanie:

Minimálne stredoškolské vzdelanie.

Miesto konania kurzu:

Kurz je realizovaný v našich priestoroch na Palackého 11, Trenčín.

Termín konania:

Podľa záujmu.

Cena kurzu:

Cena celkového kurzu lektorského minima je 290, - € (MOŽNOSŤ PLATIŤ aj na splátky)

Zľavy si podmienky platby:

Pri prihlásení na kurz je potrebné uhradiť zálohu 30, - € na náš ucet vedený vo Fio Banke: 2800659195/8330 Fio banka, Iban: SK3183300000002800659195,BIC:FIOZSKBAXXX. Do správy pred prijímateľa uveďte svoje meno názov kurzu

Obsah kurzu:

  • Teoretické Základy vzdelávania dospelých
  • Osobnosť profesijný kompetenciám lektora
  • Špecifiká učením sa dospelých.
  • Bariéry vo Vzdelávanie dospelých.
  • Metódy a Formy vzdelávaním
  • Sociálne siete, vystupovaním moderné technológie

Formy kurzu:

Kurz je realizovaný kombinovanou formou do 1 mesiaca.

Prezenčná forma : vo forme 4 celodenných stretnutí a dištančná forma : Samostatné štúdium, samostatná práca, riešenie zadaných úloh, nácvik prebraných tém a problematík, konzultácie s lektorom.

Ukončenie kurzu:

Kurz sa končí zložením záverečnej skúšky. Skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je vo forme písomného testu. Praktická časť je ukážkou praktických zručností, tému ukážky si žrebujete. Po absolvovaní úspešnom skúšky získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou.

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.