Ďakujeme, že ste sa rozhodli zaregistrovať v BM WORK AGENCY. Prosíme Vás o dôkladné a presné vyplnenie všetkých Vašich údajov ako i zvolenie konkrétneho typu práce pre prácu v zahraničí, aby sme pre Vás mohli nájsť tú najvhodnejšiu prácu alebo brigádu v zahraničí. Pre urýchlenú komunikáciu uveďte prosím správne telefónne číslo (ideálne na mobilný telefón) a e-mailovú adresu.

Poznámky k vyplneniu

Pracovné skúsenosti: vyberte si také okruhy, ktoré sú najbližšie Vašim pracovným skúsenostiam.
Spoločné umiestnenie: do kolónky Špeciálne požiadavky napíšte prosím meno osoby, s ktorou chcete byť umiestnený. Podmienkou je registrácia aj tejto osoby.

Osobné údaje

Kontakty

Vzdelanie

Pracovné skúsenosti

Prehlásenie: V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. dávam súhlas spoločnosti BM WORK AGENCY, s.r.o. na spracovanie všetkých mojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom poskytnutia služieb. Prehlasujem, že mnou vyplnené údaje sú pravdivé. Svojim podpisom sa ďalej zaväzujem plniť podmienky a požiadavky BM WORK AGENCY, s.r.o.. Vyhradzujem si právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas dávam na dobu neurčitú. Platnosť registrácie trvá 12 mesiacov od dňa kompletnej registrácie, v prípade záujmu občana bude registrácia predĺžená až do dňa kedy dôjde k poskytnutiu objednanej služby. Ďalej sa zaväzujem uhradiť poplatok za služby,ktoré mi BM WORK AGENCY, s.r.o. ponúkne a ja ponuku prijmem. Výšku poplatku za služby stanoví BM od 0 do 450 €. Beriem na vedomie, že BM WORK AGENCY si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v informáciách a podmienkach ponuky.

Súbory cookie použité na tejto stránke sú kategorizované a nižšie si môžete prečítať o každej kategórii a povoliť alebo zakázať niektoré alebo všetky z nich. Ak sú kategórie, ktoré boli predtým povolené, zakázané, odstránia sa z vášho prehliadača všetky súbory cookie priradené k tejto kategórii.