KURZ ASISTENKY / TOP ASISTENTKY

!! NOVINKA 2019 !!

Kurz asistentky Vám vybuduje profesionálne sebavedomie a základy obchodnej a pracovnej komunikácie. Kurz asistentky je určený pre každého, kto chce pracovať alebo už pracuje ako asistent/asistentka. Na kurze asistentky učíme najmodernejšie prístupy a zásady v riadení sekretariátu, kancelárie, telefonovania, profesionálneho vystupovania, jednania. Po absolvovaní nášho kurzu asistentky budete môcť všetky poznatky a skúsenosti využiť v praxi. Na kurze asistentky sa naučíte ako komunikovať s nadriadeným a zákazníkom.

Kurz asistentky a jeho obsahové zamerania:

 • Osobnostné posudzovania, sebareflexia, asertivita, zvládanie náročných situácií asistentov
 • Efektívna komunikácia asistentky, cvičenia na aktívne počúvanie a kladenie otázok, bariéry, spätná väzba v profesii asistentky
 • Spoločenská etiketa, profesionálne vystupovanie asistentky
 • Ako správne rozvrhnúť čas – Time managment (efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh, eliminovať zlodejov času)
 • Na kurze asistentky si osvojíte zásady telefonovania - štruktúra telefonovania, techniky práce s hlasom a slovom, chyby pri telefonovaní
 • Praktické cvičenia a tréning - riešenie konkrétnych náročných situácií z asistentskej praxe

Kurz asistentky je možné preplatiť aj cez Úrad práce- projekt KOMPAS+. Viac informácií ako získať kurz asistentky zdarma cez úrad práce Vám radi poskytneme telefonicky, príp. osobne.

Kurz asistentky a jeho termíny:

TRENČÍN

17.07.2019 

od 09:00 do 16:00

ŽILINA

17.07.2019 

od 09:00 do 16:00

BRATISLAVA

18.07.2019

od 09:00 do 16:00

TRNAVA

18.07.2019

od 09:00 do 16:00

BANSKÁ BYSTRICA

19.07.2019

od 09:00 do 16:00

NITRA

19.07.2019

od 09:00 do 16:00

POPRAD

20.07.2019

od 09:00 do 16:00

KOŠICE

20.07.2019

od 09:00 do 16:00


Kurz asistentky za nízku cenu:

149€ s DPH – v cene kurzu asistentky je zahrnuté– káva, čaj, občerstvenie, obed, tlačené materiály

 

Kurz asistentky v BM Agency má len výhody:

 • Skúsení a kvalifikovaní lektori v kurze asistentky
 • Intenzívna forma výuky kurzu prináša rýchle výsledky a skvelé asistentky
 • Nízka cena kurzu asistentky
 • Po absolvovaní kurzu asistentky získate certifikát
 • Otvoríte si bránu k novej práci asistentky